دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی
..........................


معاون آموزشی مهندسی مکانیک
 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 55912425 -031
M.Sh

..........................

تعداد بازديد از اين صفحه : 540