دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده > مدیران گروه ها
..........................


مدیر گروه مکانیک حرارت و سیالات
 

نام خانوادگی: عباسیان آرانی

نام: علی اکبر

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 55912413 -031مدیر گروه مکانیک جامدات
 

نام خانوادگی: محمدی مهر

نام: مهدی

 مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55912423 -031مدیر گروه ساخت و تولید
 

نام خانوادگی: هنرپیشه

نام: محمد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55912404 -031M.Sh
تعداد بازديد از اين صفحه : 1902