دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده > ریاست دانشکده
..........................


رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
 

نام خانوادگی: لقمان

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 55912451 -031


تحصیلات دانشگاهی

 لیسانس: مهندسی مکانیک- تاریخ دانش آموختگی: 1358=نام دانشگاه: صنعتی شریف- کشور: ایران

 فوق لیسانس: مهندسی مکانیک- تاریخ دانش آموختگی: 1365=نام دانشگاه: صنعتی امیرکبیر- کشور: ایران

دکترا: مهندسی مکانیک- تاریخ دانش آموختگی: 1375=نام دانشگاه: آدلاید- کشور: استرالیا
M.Sh

تعداد بازديد از اين صفحه : 2163