دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • امور آموزشی > کارشناسی ارشد > فرمهای آموزشی
 

فرم ارسال مدارک


اطلاعیه دفاع و سمینار  دانشجویان کارشناسی ارشد


فرم انتخاب واحد


تسویه حساب داخلی دانشجویان  تحصیلات تکمیلی دانشگاه


تمدید سنوات


درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد


درخواست هزینه پایان نامه


راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه


تاریخ سمینار کارشناسی ارشد


درخواست انصراف از تحصیل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد


فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه


فرم پروپزال


فرم تسویه حساب


فرم تطبیق دروس گذرانده شده
 


فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد


فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع


فرم تعیین تاریخ دفاع


فرم تسویه حساب داخلیفرم حذف نیمسال تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 


فرم درخواست مرخصی تحصیلی


فرم درخواست میهمانی دانشجویان کارشناسی ارشد

 


فرم دعوت از داور خارج


فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه


فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه


مصادیق پوشش


نامه به مدیر پشتیبانی جهت دعوت از استاد مدعو


پیشنهاد موضوع سمینار


فرم اطلاعات دانشجو و انتخاب استاد راهنما(گرایش تبدیل انرژی)فرم اطلاعات دانشجو و انتخاب استاد راهنما(گرایش طراحی کاربردی)

 

 

درخواست تصویب پایان نامه ارشد

 


تعداد بازديد از اين صفحه : 2283