دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفاعیات و سمینارها
 


ارائه سمینار ارشد
طراحی و بهینه سازی ارابه فرود هواپیمایی آموزشی

نام استاد راهنما: دکتر سعید گلابی

نام دانشجو: حسن فاتحی خوزانی

زمان و مکان: سه شنبه 95/9/23 ساعت 10 - پژوهشکده انرژی 


ارائه دفاع ارشد
مدلسازی ریاضی سیستمهای پیکربندی مجدد با در نظر گرفتن قابلیت اطمینانو ظرفیت تولید

نام استاد راهنما: دکتر سعید گلابی

نام دانشجو: محمد رازقی

زمان و مکان: دوشنبه 95/11/25 ساعت 9.30- اتاق سمینار دانشکده مهندسی


ارائه دفاع ارشد
بررسی انتقال حرارت نانو سیال هیبریدی در محیط متخلخل

نام استاد راهنما: دکتر عباسیان

نام دانشجو: ستاره حسن پور

زمان و مکان: یکشنبه 95/11/24 ساعت 11- اتاق سمینار دانشکده مهندسی
ارائه دفاع ارشد
اندازه گیری تنش های پسماند در ناحیه جوش اصطکاکی اغتشاشی تقویت شده با نانو ذرات اکسید سلسیوم با روش کامنور

نام استاد راهنما: دکتر قامسی

نام دانشجو: رحمت اله امینی

زمان و مکان: شنبه 95/11/30 ساعت 10- کلاس 3 دانشکده مهندسی

 
ارائه سمینارارشد
تحلیل خزش ترموالاستیک وابسته به زمان در دیسک چرخان ساخته شده از کامپوزیت

نام استاد راهنما: دکتر لقمان

نام دانشجو: امیر حسین توکلی

زمان و مکان: سه شنبه 96/02/26 ساعت 14- اتاق سمیناردانشکده های مهندسی
M.Sh
تعداد بازديد از اين صفحه : 587