گروه‌های آموزشی

تعداد بازدید:۳۵۷۰

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی مکانیک»

 حرارت و سیالات:

مدیر گروه: دکتر علی اکبر عباسیان آرانی

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasian/fa

 طراحی جامدات:

مدیر گروه: دکتر سعید امیر

https://faculty.kashanu.ac.ir/samir/fa

ساخت و تولید:

مدیر گروه: دکتر فرشید احمدی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadi/fa

 

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲