دروس ارائه‌شده ترم

تعداد بازدید:۵۴۸۳

لیست دروس ارائه شده در دانشکده دانشکده مکانیک گروه آموزشی سال 1401 نیمسال 2

 

نام درس

واحد

دانشکده

نام استاد

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر

3.00

دانشکده مکانیک

حسین اشرفی

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

3.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

توربین گاز و موتور جت

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

هیدرولیک و نیوماتیک

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

زبان عمومی

3.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا حمیدنیا

زبان عمومی

3.00

دانشکده مکانیک

ناهید فلاح

دانش خانواده و جمعیت

2.00

دانشکده مکانیک

حسینعلی شریف

اندیشه اسلامی 1

2.00

دانشکده مکانیک

میثم یوسفی

اندیشه اسلامی 1

2.00

دانشکده مکانیک

مهدی عسکرزاده

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2.00

دانشکده مکانیک

حسینعلی شریف

انقلاب اسلامی ایران

2.00

دانشکده مکانیک

سید ابراهیم معصومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2.00

دانشکده مکانیک

سعید حلاجی مفرد

تفسیر موضوعی قرآن

2.00

دانشکده مکانیک

مرتضی امامی

ریاضی عمومی 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهنام بازیگران

ریاضی عمومی 2

3.00

دانشکده مکانیک

وحید پیرهادی

ریاضی عمومی 2

3.00

دانشکده مکانیک

امیر حسین نخودکار حسن آبادی

ریاضی عمومی 2

3.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا یاسمیا ن

ریاضی عمومی 2

3.00

دانشکده مکانیک

وحید پیرهادی

معادلات دیفرانسیل

3.00

دانشکده مکانیک

رسول کاظمی نجف آبادی

معادلات دیفرانسیل

3.00

دانشکده مکانیک

رسول کاظمی نجف آبادی

معادلات دیفرانسیل

3.00

دانشکده مکانیک

حمید رضا تبریزی دوز

برنامه‌سازی کامپیوتر

3.00

دانشکده مکانیک

مهسا سهیل شمائی

برنامه‌سازی کامپیوتر

3.00

دانشکده مکانیک

سعید آسعیدی

محاسبات عددی

2.00

دانشکده مکانیک

علی افتخاری

محاسبات عددی

2.00

دانشکده مکانیک

علی افتخاری

فیزیک 1

3.00

دانشکده مکانیک

نفیسه شریفی

فیزیک 2

3.00

دانشکده مکانیک

مجید منعم زاده

فیزیک 2

3.00

دانشکده مکانیک

محمد اقبالی

فیزیک 2

3.00

دانشکده مکانیک

علی خیاطیان

ریاضی مهندسی

3.00

دانشکده مکانیک

مرتضی بیشه نیاسر

ریاضی مهندسی

3.00

دانشکده مکانیک

مرتضی بیشه نیاسر

توانایی ماشین‌کاری

2.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

اصول ریخته‌گری

2.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا بافنده

اصول عملیات حرارتی

2.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

طراحی قالب‌های پرس

2.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

کارگاه ماشین‌ابزار انیورسال 1

1.00

دانشکده مکانیک

علیرضا خراسانی زاده

متالورژی

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

دینامیک

3.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

دینامیک

3.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

3.00

دانشکده مکانیک

محمد اقبالی

مبانی برق و الکترونیک

3.00

دانشکده مکانیک

محمد نظیفی فرد

فیزیک اندازه‌گیری

2.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

آز فیزیک اندازه‌گیری

1.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

آز فیزیک اندازه‌گیری

1.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

آزمایشگاه متالورژی و عملیات حرارتی

1.00

دانشکده مکانیک

حمید رضا فرنوش

اصول طراحی سیستم‌های هیدرولیک و نیوماتیک

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

کارگاه ریخته گری

1.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا طاحونه

کارگاه ساخت قالب و قیود و بند

1.00

دانشکده مکانیک

علیرضا خراسانی زاده

کارگاه ساخت قالب و قیود و بند

1.00

دانشکده مکانیک

علیرضا خراسانی زاده

آز اصول طراحی سیستم‌های هیدرولیک و نیوماتیک

1.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

آزمون غیرمخرب

2.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

نقشه‌کشی صنعتی 1

2.00

دانشکده مکانیک

سعید امیر

استاتیک

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امیر

استاتیک

3.00

دانشکده مکانیک

حسین اشرفی

استاتیک

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امیر

دینامیک

4.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

دینامیک

4.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

مقاومت مصالح 1

3.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

مقاومت مصالح 1

3.00

دانشکده مکانیک

احمد رضا قاسمى

علم مواد

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

ترمودینامیک 1

3.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

ترمودینامیک 2

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

آزمایشگاه ترمودینامیک

1.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

آزمایشگاه ترمودینامیک

1.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

آزمایشگاه ترمودینامیک

1.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

مکانیک سیالات 1

3.00

دانشکده مکانیک

مجید سبزپوشان

مکانیک سیالات 1

3.00

دانشکده مکانیک

مجید سبزپوشان

مکانیک سیالات 2

3.00

دانشکده مکانیک

سید عبدالمهدی هاشمی

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1.00

دانشکده مکانیک

حسین خراسانی زاده

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1.00

دانشکده مکانیک

حسین خراسانی زاده

طراحی اجزا 1

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

طراحی اجزا 1

3.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

طراحی اجزا 1

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

طراحی اجزا 2

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

طراحی اجزا 2

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

طراحی اجزا 2

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

مقاومت مصالح 2

2.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

مقاومت مصالح 2

2.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

آز مقاومت مصالح

1.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

آز مقاومت مصالح

1.00

دانشکده مکانیک

احمد رضا قاسمى

آز مقاومت مصالح

1.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

انتقال حرارت 1

3.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا رحمتی

دینامیک ماشین

3.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

ارتعاشات مکانیکی

3.00

دانشکده مکانیک

محسن ایرانی رهقی

آز دینامیک و ارتعاشات

1.00

دانشکده مکانیک

احسان لقمان

آز دینامیک و ارتعاشات

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

آز دینامیک و ارتعاشات

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کنترل اتوماتیک

3.00

دانشکده مکانیک

محسن ایرانی رهقی

کنترل اتوماتیک

3.00

دانشکده مکانیک

محسن ایرانی رهقی

مبانی مهندسی برق 1

3.00

دانشکده مکانیک

محمد نظیفی فرد

مبانی مهندسی برق 2

3.00

دانشکده مکانیک

بابک گنجی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

پریسا سرافرازی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

پریسا سرافرازی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

زهرا فرجی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

زهرا فرجی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

زهرا فرجی

آز مبانی مهندسی برق

1.00

دانشکده مکانیک

زهرا فرجی

زبان تخصصی مکانیک

2.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

مدیریت و کنترل پروژه

2.00

دانشکده مکانیک

سمیه قندی بیدگلی

نقشه‌کشی صنعتی 2

2.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

نقشه‌کشی صنعتی 2

2.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

نقشه‌کشی صنعتی 2

2.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

روش‌های تولید و کارگاه

3.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

شناخت فلزات صنعتی

2.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

طراحی مخازن تحت فشار

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

آزمایشگاه انتقال حرارت

1.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا رحمتی

آزمایشگاه انتقال حرارت

1.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا رحمتی

پروژه تخصصی (مهندسی مکانیک)

3.00

دانشکده مکانیک

 

کارآموزی 1 (مهندسی مکانیک)

0.50

دانشکده مکانیک

 

کارآموزی 2 (مهندسی مکانیک)

0.50

دانشکده مکانیک

 

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه جوش‌کاری و ورق‌کاری

1.00

دانشکده مکانیک

علی عباسی

کارگاه اتومکانیک

1.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا شهبازیان

کارگاه اتومکانیک

1.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا شهبازیان

کارگاه اتومکانیک

1.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا شهبازیان

کارگاه اتومکانیک

1.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا شهبازیان

کارگاه اتومکانیک

1.00

دانشکده مکانیک

حمیدرضا شهبازیان

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

کارگاه ماشین‌ابزار و ابزارسازی

1.00

دانشکده مکانیک

محمدرضا کریمی نژاد

طراحی و ساخت قالب‌های پرس

3.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

روش اجزاء محدود 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهزاد سلطانی

پلاستیسیته

3.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

ویسکوالاستیسیته

3.00

دانشکده مکانیک

حسین اشرفی

ترمو الاستیسیته

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

طراحی اجزاء پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

پایدارى سیستم‌هاى مکانیکى

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات سیستم‌های ممتد

3.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

مباحث منتخب در طراحى کاربردى

3.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

مواد مرکب (کامپوزیت‌ها)

3.00

دانشکده مکانیک

احمد رضا قاسمى

رباتیک (سینماتیک و دینامیک)

3.00

دانشکده مکانیک

محسن ایرانی رهقی

مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

طراحی برای تولید و مونتاژ

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

مکانیک نانوساختارها

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امیر

مکانیک محیط پیوسته 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهزاد سلطانی

محاسبات عددی پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

سوخت و احتراق پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

سید عبدالمهدی هاشمی

انتقال حرارت پیشرفته (جابجایى)

3.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

3.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا رحمتی

دینامیک گازهای پیشرفته 1

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

لایه‌های مرزی 1

3.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

دینامیک سیالات محاسباتی

3.00

دانشکده مکانیک

قنبرعلی شیخ زاده

کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

3.00

دانشکده مکانیک

حسین خراسانی زاده

جریان لزج

3.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

سمینار (مهندسی مکانیک)

2.00

دانشکده مکانیک

 

پایان نامه (مهندسی مکانیک)

6.00

دانشکده مکانیک

 

سیستم‌های تولید صنعتی

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

متالورژی در تولید

3.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

روش اجزاء محدود

3.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

فرایندهای الکتروفیزیکی

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

آنالیز شکل‌ دادن فلزات

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

مبانی اندازه‌گیری تنش پسماند

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

طراحی اجزاء و سازه ماشین‌ابزار

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

رباتیک (سینماتیک و دینامیک)

3.00

دانشکده مکانیک

محسن ایرانی رهقی

پایداری سیستم‌های مکانیکی

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

پلاستیسیته

3.00

دانشکده مکانیک

عباس لقمان

ویسکوالاستیسیته و مکانیک پلیمرهای جامد

3.00

دانشکده مکانیک

حسین اشرفی

ترمو الاستیسیته

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

ارتعاشات سیستم‌های ممتد

3.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

مباحث منتخب در مکانیک کاربردی

3.00

دانشکده مکانیک

محمد عارفی

آزمون جامع (مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی)

0.00

دانشکده مکانیک

 

مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند

3.00

دانشکده مکانیک

علی قربانپور

محاسبات عددی

3.00

دانشکده مکانیک

مهدی محمدی مهر

روش‌های اجزاء محدود 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهزاد سلطانی

مکانیک نانوساختارها

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امیر

مکانیک محیط پیوسته 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهزاد سلطانی

سمینار (طراحی کاربردی)

1.00

دانشکده مکانیک

 

رساله (مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی)

20.00

دانشکده مکانیک

 

فرایندهای الکتروفیزیکی

3.00

دانشکده مکانیک

سعید امینی

آنالیز شکل‌دادن فلزات

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

مکانیک محیط پیوسته 1

3.00

دانشکده مکانیک

بهزاد سلطانی

مباحث منتخب 1

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

روش اجزاء محدود 1

3.00

دانشکده مکانیک

فرشید احمدی

سیستم‌های تولید صنعتی

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

آزمون جامع (مهندسی مکانیک - ساخت و تولید)

0.00

دانشکده مکانیک

 

رساله (مهندسی مکانیک - ساخت و تولید)

20.00

دانشکده مکانیک

 

سمینار (ساخت و تولید)

1.00

دانشکده مکانیک

 

طراحی اجزاء پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

سعید گلابی

متالورژی در تولید

3.00

دانشکده مکانیک

حسین طالبی قادیکلائی

مبانی اندازه‌گیری تنش پسماند

3.00

دانشکده مکانیک

محمد هنرپیشه

کاربرد انرژی خورشیدی

3.00

دانشکده مکانیک

حسین خراسانی زاده

دینامیک گازهای پیشرفته 1

3.00

دانشکده مکانیک

ابوالفضل فتاحی

مباحث منتخب در انتقال حرارت

3.00

دانشکده مکانیک

قنبرعلی شیخ زاده

لایه‌های مرزی 1

3.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

سوخت و احتراق پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

سید عبدالمهدی هاشمی

انتقال حرارت (تشعشع)

3.00

دانشکده مکانیک

احمدرضا رحمتی

انتقال حرارت (جابجایی)

3.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

مکانیک سیالات پیشرفته

3.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

آزمون جامع (تبدیل انرژی)

0.00

دانشکده مکانیک

 

سمینار (تبدیل انرژی)

1.00

دانشکده مکانیک

 

نانوسیالات

3.00

دانشکده مکانیک

علی اکبر عباسیان

رساله (تبدیل انرژی)

20.00

دانشکده مکانیک

 

دینامیک سیالات محاسباتی

3.00

دانشکده مکانیک

قنبرعلی شیخ زاده

جریان لزج

3.00

دانشکده مکانیک

علیرضا آقایی

سوخت و احتراق پیشرفته 2

3.00

دانشکده مکانیک

سید عبدالمهدی هاشمی

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲