گرایش و مقاطع تحصیلی

تعداد بازدید:۳۰۹۵

**گروه ساخت و تولید**

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

مقاطع تحصیلی: 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

**گروه حرارت و سیالات**

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات (کارشناسی)

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی (کارشناسی ارشد و دکتری)

**گروه طراحی جامدات**

مهندسی مکانیک  جامدات (کارشناسی)

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۲