اطلاعیه ها

معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲

معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲ جدید

جلسه معارفه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۲ طبق برنامه ذیل انجام خواهد شد: معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲ دانشجویان دکتری: دوشنبه مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵ دانشجویان ارشد: سه شنبه مورخ ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵ مکان: سالن اجتماعات طبقه همکف دانشکده **** شرکت دانشجویان الزامی است****

ادامه مطلب