اطلاعیه ها

نمودار گردش کار تصویب پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نمودار گردش کار تصویب پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

پیرو طرح و تصویب شیوه ایجاد، بررسی و ارسال الکترونیکی پیشنهاده (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان مورخ ۹۸/۹/۲۶ به استحضار می رساند در خصوص کلیه پیشنهاده هایی که از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ به بعد در شورای گروه آموزشی مربوط به تصویب می رسند بایستی پیشنهاده به صورت الکترونیکی (با توجه به نکات زیر و نمودار گردش کار پیوست) به این مدیریت ارسال شود و به هیچ وجه نسخه کاغذی قابل پذیرش نخواهد بود.

ادامه مطلب