اخبار

ارتقای آقای دکتر احمد رضا قاسمی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی

در نهمین نشست از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه کاشان در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه برگزار گردید، آقای دکتر احمد رضا قاسمی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک جامدات دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

ادامه مطلب