آخرین اخبار

معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲

معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲

جلسه معارفه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۲ طبق برنامه ذیل انجام خواهد شد: معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید ۱۴۰۲ دانشجویان دکتری: دوشنبه مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵ دانشجویان ارشد: سه شنبه مورخ ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵ مکان: سالن اجتماعات طبقه همکف دانشکده **** شرکت دانشجویان الزامی است****

ادامه مطلب