آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان دکتری (آزمون MSRT)

با توجه به پیگیریهای بعمل آمده توسط معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه از سازمان امور دانشجویان، دانشگاه کاشان مجدداً بعنوان حوزه برگزارکننده آزمون زبان MSRT انتخاب گردید. دانشجویان متقاضی میتوانند برای نوبت آزمون ۴۲ آذرماه، این دانشگاه را بعنوان حوزه برگزاری آزمون انتخاب بفرمایند.

ادامه مطلب