مدیریت دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۱۰

.....................

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 55913400 -031


آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۳