ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۱۳

......................

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 55913400 -031 
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۰