معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۰۷۴

.........................

 

معاون آموزشی مهندسی مکانیک
 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 55912425 -031

 
M.Sh

..........................

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۶