معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۵۷۴۴

.........................

 

معاون پژوهشی مهندسی مکانیک
  محمد هنرپیشه

نام خانوادگی: هنرپیشه

نام: محمد

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 55913404 -031

 
 

..........................

 

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۳